Műanyagok reológiai vizsgálata

Időpont: 2010. október 27. (9:00-15:00)

Helyszín: Kecskeméti Főiskola GAMF Kar, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.


 Az Atestor Kft. és a KEFO GAMF bemutatta:

MŰANYAGOK REOLÓGIAI VIZSGÁLATA
Anyagvizsgálati és méréstechnikai szakmai előadások, műszer és termékbemutatók
a szakmai oktatás és az ipar szakemberei részére.

Előadóink
 
Prof. Dr. Belina Károly egyetemi tanár, Kecskeméti Főiskola – GAMF
Dr. Joachim Sunder fejlesztési igazgató, Göttfert GmbH
Kiss Ferenc laborvezető, TVK Nyrt.
Dr. Palotás László gumiipari szakértő, Magyar Gumiipari Szövetség elnöke
Prof. Dr. Halász László egyetemi tanár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Szűcs András főiskolai adjunktus, Kecskeméti Főiskola – GAMF
Horváth Elza laborvezető, Tyco Electronics Kft., Esztergom
Hajsz Tibor szaktanácsadó mérnök, Atestor Kft.
 
Programok
Merre halad az ipari és kutatási készülékek fejlesztése polimerek reológiai vizsgálata területén
Dr. Joachim Sunder, fejlesztési igazgató, Göttfert GmbH
 
Reológia, mint alkalmazott tudomány
Prof. Dr. Belina Károly egyetemi tanár, Kecskeméti Főiskola - GAMF
Szűcs András főiskolai adjunktus, Kecskeméti Főiskola – GAMF
A műanyagok feldolgozása legtöbbször ömledék állapotból történik. A technológiai paraméterek beállítása megköveteli a feldolgozandó anyag folyási tulajdonságainak pontos ismeretét. A kisebb sebességtartományban a reológiai jellemzők mérése általában megoldható a szokásos mérőberendezésekkel. Fröccsöntés során azonban összetett hatás éri a polimert, ráadásul nagy sebességek mellett. Előadásunkban egy nagysebességű reológiai mérőrendszert mutattunk be, amellyel a fröccsöntés során lehetett meghatározni a polimer ömledék folyásigörbéit.
Termékminősítési reológiai mérések egy alapanyaggyártó termékminősítési gyakorlatában. Mikor szükséges a kapilláris reométer és mikor elég az MFI mérése?
Kiss Ferenc laborvezető, TVK Nyrt.
 
A TVK Nyrt. főbb termékei, és ezek minőségvizsgálatának főbb típusai. Részletesebben az alkalmazott reológiai mérések, mint a folyási mutatószám (MFR/MFI) mérés, nyíróerő-nyírófeszültség összefüggés vizsgálat és a rotációs viszkozimetria. Az előadás kitért a folyási mutatószám és az átlagos molekulatömeg közötti összefüggésekre, amelyet magas hőmérsékletű gélpermeációs kromatográffal mérünk. Röviden ismertettük a mérési módszerek elvét, gyakorlatát és kitértünk ezek ipari jelentőségére. Egy konkrét esettanulmányban bemutattuk, hogy lehet a reológiai információk segítségével megoldani egy vevői feldolgozás-technikai problémát.
Reológia a gumiipar gyakorlatában
Dr. Palotás László gumiipari szakértő, Magyar Gumiipari Szövetség elnöke
 
Három műszer által mutatott eredmények felhasználása a gumiipari technológia szempontjából. Nem magával a mérés elvével vagy kivitelezésével foglalkoztunk, hanem az eredmények felhasználásával. Mooney viszkoziméter (kalanderezés, kenés), Monsanto reométer (vulkanizációs tulajdonságok, fröccsvulkanizálás), Göttfert viszkoziméter (extruzió).
A reológia alkalmazása a molekuláris jellemzők meghatározására
Prof. Dr. Halász Lászlóegyetemi tanár,Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
 
A reológiai jellemzők definiálása (nyíró viszkozitás, normál viszkozitások, dinamikus jellemzők, relaxációs idő, relaxációs spektrum, nyírási lágyság és nyíró modulusz), meghatározási módszerek áttekintése. A molekulatömeg és molekula tömeg eloszlás reológiai adatokból való meghatározás eljárásainak bemutatása, alkalmazásuk olefinekre és kopolimerjeikre. A plátó modulusz reológiai adatokból való meghatározása és modulusz alkalmazása a molekuláris méretek jellemzésére.
MFI mérések kiértékelése és dokumentálása az ipari gyakorlatban
Horváth Elza, laborvezető, Tyco Electronics Kft., Esztergom
 
Az MFI mérés gyakorlati jelentősége, mérések előkészítése, ISO1133 szabvány szerinti mérés, a mérést befolyásoló tényezők. Műszaki műanyagok jellemzői: típusai, felhasználási területeik. MFI mérőprogram alkalmazásával történő, dokumentációs rendszer kialakítása, mérések visszakövethetősége.
Milyen műszaki paraméterek jellemeznek egy korszerű laborextrudert
 
Hajsz Tibor szaktanácsadó mérnök, Atestor Kft.
 
Az ún. on-line reológiai mérésekhez, laboratóriumi tesztekhez használt extruderek esetén a berendezések kialakítása eltérhet a termelésben használt gépektől. Természetesen mérésekhez, valamint kísérleti anyagok kompaundálásához szükséges, hogy az egyes beállítási lehetőségek igen tág határok között változtathatók legyenek, a berendezést rugalmasan lehessen használni, fejleszteni, könnyen tisztítható legyen. Az előadás nemcsak felsorolta a labor- és mérőextrudereknél fontos műszaki paramétereket, hanem a technikai megoldások különbségeit is sorra veszi – előnyeivel, hátrányaival.

Gyakorlat: Laborlátogatás csoportosan a GAMF Műanyaglaborjában!!!

 

Kiállított készülékek
Rendelkezésünkre állt a GAMF műanyaglaborja.
Résztvevők elégedettsége

Válaszadók száma: 46 / 66 fő

Elégedettség a képzés programjával:  73 % Nagyon elégedett
                                                       27 % Elégedett

Elégedettség a szervezéssel:    81 % Nagyon elégedett
15 % Elégedett
  4 % Megfelelő
 
Ha lenne hasonló rendezvényünk érdekelné?     96 % IGEN
A résztvevők ezt emelték ki:
  • az az előadások nagyon magas szakmaisága
  • változatos előadói csapat
  • segítőkész szervezők

 

Elérhetőség

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/C 204

Tel: (+36 1) 319 1 319
Fax: (+36 1) 319 2 284
Email: info@atestor.hu