Műanyagok reológiai vizsgálata, MFI mérés (TVK)

Időpont: 2012. március 28-29.

Helyszín: TVK Tiszaújváros Oktatási terme és laborja

 


Az ATESTOR Kft. a KEFO GAMF-fal és a TVK Nyrt-vel közösen bemutatta:

 Műanyagok reológiai vizsgálata 

Avagy, amit mindig is szeretett volna megkérdezni az MFI mérésről,

de nem volt kitől…

 
Előadóink
 
Prof. Dr. Belina Károly Tanszékvezető, dékán (KEFO-GAMF)
 
Dr. Szűcs András Főiskolai adjunktus (KEFO-GAMF)
 
Hajsz Tibor Szaktanácsadó mérnök (ATESTOR Kft.)
Gyakorlati oktatók: Balázs István Józsefné és Lőrinczné Dankó Edit, TVK Labor
 
 
 
Programok

MFI méréssel mért jellemzők (Belina Károly)

Az elméleti előadás keretében bemutattuk a műanyagok folyási tulajdonságainak elméleti alapjait. Ismertettük a polimerek reológiájának sajátosságait, valamint azok okait. A folyási tulajdonságok jellemzésére többféle módszer létezik, azonban az ipari gyakorlatban a folyásindex (melt flow index = MFI) mérése terjedt el széles körben. A módszer méréstechnikai alapjait is ismertettük.
 

MFI mérőberendezések (Szűcs András)

A folyásindex-mérő berendezések kialakítását alapvetően két gyakori szabvány határozza meg az előző előadásban említett elvek alapján. Az előadásban a mérőberendezések felépítésbeli sajátosságait mutattuk be, kitérve a méréstechnikai előnyökre és korlátokra.
 

Egyéb gyakori, és fontos alapanyag-vizsgálati módszerek: nedvességtartalom-mérés, színmérés (elmélet és gyakorlat, Hajsz Tibor)

A folyási tulajdonságokat jellemző MFI mérése mellett két fontosabb paraméter mérését mutattuk be elmélet és gyakorlat keretében. Az egyik jellemzően műszaki műanyagok esetében jelentős – ez a nedvességmérés, melynek több nagyon különböző mérési módja is létezik. A másik a színmérés, ami műanyagok, főleg granulátumok mérésénél támaszthat kihívásokat.

Gyakorlatok:

MFI mérés elvégzésének menete  

Gyakorlat keretében megismertettük magát a mérést, kitértünk különböző kezelési fogásokra, „trükkökre” is. Kipróbálhatóak voltak a műszerek egyes funkciói is.

Mérés kiértékelése  

A műszer által adott eredmények értelmezése, kiértékelése igényli a módszer alaposabb ismeretét. Bemutattuk, a kiértékelés során hogyan kerülheti el a fals eredményeket, valamint az egyes származtatott mértékegységek közötti (MFI-MVR, MFI-IV, FRR) átszámítást is.

Mérési adatok dokumentálása  

Minőségbiztosítási okokból gyakran szükséges az egyes eredmények rendszeres dokumentálása. A gyakorlat keretében erre mutattunk lehetőségeket.

 

Kiállított készülékek

TVK által: capilláris viszkoziméter (CEAST RHEOLOGIC 1000), extrúziós viszkoziméter (HAAKE POLYLAB), MFR mérők (GOETTFERT, CEAST, ZWICK), rotációs viszkoziméter (BROOKFIELD)
Atestor által: X-Rite színmérő és színazonosító, Brabender granulátum nedvesség mérő ésRhopoint fényességmérő
 
 
Résztvevők elégedettsége 

Válaszadók száma: 10 / 11 fő

Elégedettség a képzés programjával: 90 %
 
Elégedettség a szervezéssel: 92,5 %
A résztvevők véleménye:
 
A résztvevők ezt emelték ki:
  • felhasználó szemléletű előadás
  • használható információk a gyakorlatban
  • a labor bemutatása (gyakorlatias képzés)
  • előadók és szervezők közvetlensége

Mennyire tartja hasznosnak az itt elhangzottakat?

64 % - Sok, gyakorlatban is hasznos információhoz jutottam.
36 % - Sok hasznos elméleti információhoz jutottam, de gyakorlatban csak keveset tudok használni.

 

Elérhetőség

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/C 204

Tel: (+36 1) 319 1 319
Fax: (+36 1) 319 2 284
Email: info@atestor.hu