Műanyagok reológiai vizsgálata (BME)

Időpont: 2013. március 28.

Helyszín: BME H épület földszint (Budapest Egry J. u. 1.)

 


Az ATESTOR Kft. és a BME Műanyag és Gumiipari 

Laboratóriummal közösen megtartotta  térítéses elméleti és gyakorlati képzését.

 

Műanyagok reológiai vizsgálata,

 MFI mérés

Előadóink
Imre Balázs - tudományos segédmunkatárs (Budapesti Műszaki Egyetem - Műanyag és Gumi-ipari Laboratórium)
 
Hajsz Tibor - szaktanácsadó mérnök (ATESTOR Kft.)
 
Gyakorlati oktatók: Imre Balázs, Hajsz Tibor
 

 

Programok

MFI méréssel mért jellemzők (Előadó: Imre Balázs)

Az elméleti előadás keretében bemutattuk a műanyagok folyási tulajdonságainak elméleti alapjait. Ismertettük a polimerek reológiájának sajátosságait, valamint azok okait. A folyási tulajdonságok jellemzésére többféle módszer létezik, azonban az ipari gyakorlatban a folyásindex (melt flow index = MFI) mérése terjedt el széles körben. A módszer méréstechnikai alapjait is ismertettük.

MFI mérőberendezések (Előadó: Hajsz Tibor)

A folyásindex-mérő berendezések kialakítását alapvetően két gyakori szabvány határozza meg az előző előadásban említett elvek alapján. Az előadásban a mérőberendezések felépítésbeli sajátosságait mutattuk be, kitérve a méréstechnikai előnyökre és korlátokra.

 

Gyakorlatok:

MFI mérés elvégzésének menete

Gyakorlat keretében megismertettük magát a mérést, kitértünk különböző kezelési fogásokra, „trükkökre” is. Kipróbálhatók voltak a műszerek egyes funkciói is.

Mérés kiértékelése

A műszer által adott eredmények értelmezése, kiértékelése igényli a módszer alaposabb ismeretét. Bemutattuk, a kiértékelés során hogyan kerülheti el a fals eredményeket, valamint az egyes származtatott mértékegységek közötti (MFI-MVR, MFI-IV, FRR) átszámítást.

 

Kiállított készülékek

BME Műanyag és Gumiipari Laboratórium biztosításával: kapilláris viszkoziméter (Göttfert Rheograph 2002), Brabender plasztográf, hengerszék (Schwabentan), MFR mérők (GÖTTFERT, CEAST, ZWICK), DSC (Perkin-Elmer)

 

 

Oklevél

A résztvevő névre szóló oklevelet kaptak a “Műanyagok reológiai vizsgálata, MFI mérés” című képzés elvégzéséről.

 

 

Résztvevők elégedettsége

 

Válaszadók száma: 5 / 8 fő

 

Elégedettség a képzés programjával:  80 % Elégedett
                                                       20 % Megfelelő

 

Elégedettség a szervezéssel:     80 % Elégedett
20 % Megfelelő

 

A résztvevők véleménye

 

A résztvevők ezt emelték ki:
  • az előadások szakmaisága
  • gyakorlatias képzés, mintamérés kipróbálásának lehetősége
  • segítőkész szervezők

 

 
Mennyire tartja hasznosnak az itt elhangzottakat?

80 % - Sok, gyakorlatban is hasznos információhoz jutottam.

20 % - Néhány hasznos elméleti információhoz jutottam csak.

Elérhetőség

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132/C 204

Tel: (+36 1) 319 1 319
Fax: (+36 1) 319 2 284
Email: info@atestor.hu